www.kudodat.mr.com

Hi! I'am Kudo shinichi

Nào những người hâm mộ conan bắt đầu suy luận bởi những vụ án mà người thường không biết nào. Còn nữa ai muốn mua truyện thì đọc nha

 

Đăng ảnh nha

Hãy chung tay giúp cho Việt Nam ngày càng nhiều thàm tử thông minh. Nha